DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA

      

 

 

IRIS & SLOBODAN 1985 GODINE

  

STATUTI:

 

Sloboda 

Rad              

        Bezbednost    

I                     

Jedna         

Armija      

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA je politi~a stranka  svih SRBA na prostorima SLOBODNE DR@AVE SRBIJE i van wenih granica…

  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA prvenstveno se zala`e za SLOBODU svih SRBA i nacijonalnih mawina na prostorima SLOBODNE DR@AVE SRBIJE  i van wenih granica…

 

  S L O B O D A

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA ima za ciq da svim stanovncima na teritoriji SLOBODNE DR@AVE SRBIJE garantuje SLOBODU govora, SLOBODU mi{qewa, SLOBODU {tampe, SLOBODUizra`avawa…

Srpski narod treba i mora da `ivi u potpunoj SLOBODI gde svako ima pravo i obavezu da se SLOBODNO ose}a…

 

R A D  

 DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA omogu}ava svim stanovnicima SLOBODNE DR@AVE SRBIJE da imaju pravo i obavezu na RAD.

Kad ka`emo pravo na rad – to zna~i da svaki stanovnik SLOBODNE DR@AVE SRBIJE ima apsulutno pravo na pla}eni RAD

Kad ka`emo obavezu na RADto zna~i da svaki stanovnik SLOBODNE DR@AVE SRBIJE je du`an da radi, da stvara i da doprinosi ukupnom razvitku i unapre|ewu SLOBODNE DR@AVE SRBIJE 

RAD je na{a du`nost i obaveza sa kojim poboq{avamo uslove `ivota svih gra|ana kai i  SLOBODNE DR@AVE SRBIJE

Na{ Srpski narod ka`e:

"Ko neradi – nema da jede"…

Po{to }e ustavom SLOBODNE DR@AVE SRBIJE biti u koliko DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA do|e na vlast – zagarantovano pravo na rad svim stanovnicima SLOBODNE DR@AVE SRBIJE onda tu nema nikoga ko }e da gladuje i zavisi od bilo kog drugog do od sopstvenog truda i zarade koji }e mu da garantuje DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA  i koja wega kao gra|anina te iste SLOBODNE DR@AVE SRBIJE zadu`uje da se svojim trudom i radom odu`i – odnosno unapredi samog sebe i svoju SLOBODNU DR@AVU SRBIJU

 

   B E Z B E D N O S T    

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA garantuje BEZBEDNOST svim gra|anima na celoj teritoriji SLOBODNE DR@AVE SRBIJE   

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA  garantuje BEZBEDNOST svih SRBA i izvan granica SLOBODNE DR@AVE SRBIJE i stara se da svi SRBI bez izuzeka kojoj verskoj ili politi~koj stranci pripadaju budu bezbedni i da im se po potrebi pru`i socijalna i pravna za{tita… 

 

J E D N A  A R M I J A       

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA  zala`e se za jedinstvenu VOJSKU.   

To je SRPSKA VOJSKA , odnosno SRPSKA ARMIJA, koja je iskqu~ivo sastavqena od stanovnika SLOBODNE DR@AVE SRBIJE.

SRPSKA ARMIJA je oru`ana sila ~iji ciq je da ~uva granice … i povrati sve teritorije koje su od postanka SRPSKIH DR@AVA bilo ~ijom krivicom podpale pod tu|insku upravu , odnosno prisvojene od strane neprijateqa.( na primer: SKADAR na reci Bojani…itd,itd,itd…)

SRPSKA ARMIJA je VOJSKA SRPSKOG N ARODgde svi stanovnici SLOBODNE DR@AVE SRBIJE podle`u pravu i obavezi da budu sastavni deo te odbranbene oru`ane sile…

 

R E P U B L I K A ILI M O N A R H I J A  

  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA zala`e se za PARLAMENTARNU DEMOKRATIJU gde }e se nakon pobede DEMOKRATSKE PARTIJE SRBIJA na slobodnim demokratskim izborima REFERENDUMOM obratiti NARODU , koji }e se slobodno izjasniti za  REPUBLIKU ili MONARHIJU.

 

 V J E R O I S P O V E S T

  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA  garantuje pravo VJEROISPOVESTI svih svojih gra|ana u SLOBODNOJ DR@AVI SRBIJI  koju zastupa minstarstvo VJERE

 

  P O L I T I ^ K O  O P R E O D E Q E W E

 DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA garantuje pravo svim gra|anima SLOBODNE DR@AVE SRBIJE na POLITI^KO OPREODEQEWE…

 

N A C I J O N A L N O S T 

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA  zala`e se da svi stanovnici SLOBODNE DR@AVE SRBIJE  dobiju jedan paso{ i jednu nacijonalnost , to jest SRPSKI PASO[ i SRPSKU NACIJONALNOST…

 

 Z D R A V S T V E N A  W E G A

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA zala`e se da svi gra|ani SLOBODNE DR@AVE SRBIJE  imaju besplatnu zdravstvenu pomo} i wegu u mogu}nostima koje zate~emo prilikom preuzimawa vlasti SLOBODNE DR@AVE SRBIJE, gde }e mo naravno te`iti u {to kra}em vremenskom perijodu da obezbedimo potpunu besplatnu zdravstvenu wegu (ukqu~uju}i i popravku zuba) celom stanovni{tvu SLOBODNE DR@AVE SRBIJE

 

  S M T N A   K A Z N A

  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA zala`e se za ukidawe SMTNE KAZNE za bilo koje po~iweno krivi~no delo po zakonu SLOBODNE DR@AVE SRBIJE izuzev u RATU za [PIJUNA@U i VELEIZDAJU

 

STATUT: AA

OSNIVAC I ARHITEKTA DEMOKRATSKE PARIJE SRBIJA JE

SLOBODAN PIVLJANIN

KOJI OSTAJE DOZIVOTNI POCASNI PREDSEDNIK

DEMOKRATSKE PARTIJE SRBIJA

SLOBODAN JE OBOLIJO IMA DVA RAKA JEDAN NA BUBREGU A JEDAN U STOMAKU

NETRAZI NIOTKOGA POMOC NITI HOCE DA SE OPERISE

BOZIJOM VOLJOM BROJI SVAKI DAN I PRIMPEMA SE DA PONOSNO STANE PRED OLTAR TVORCA GDE GA CEKA NJEGOVA

VOLJENA LJUBA IRIS DE VRIES KOJOJ SU DUSMANI UBRZGALI OTROV PRED NJEGOVIM OCIMA

SLOBODAN PIVLJANIN NEMA PRETENCIJE DA POSTANE PRDESEDNIK

DRZAVE

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA SIGURNO CE POBEDITI SVE DRUGE PARTIJE

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA UZECE VODJSTVO NAD DRZAVOM

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA IZABRACE SVOG NOVOG VOZDA

ONOG  MLADOG COVEKA ILI DEVOJKU KOJI VISE LJUBE ISTINU PRAVDU I SLOBODU

OD  BILO KOG ZLATNOG LANCA.

 

DMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA OSNOVANA JE 1986 GODINE U EGZILU

SVI ONI KOJI SE SLAZU SA GORE NAVEDENIM STATUTIMA DP-SRBIJA DOBRO SU DOSLU…

TRAZE SE CESTITI LJUDI (DEVOJKE, MOMCI, BABE , STARCI ,RADNICI, SELJACI, PENZIJONERI, VOJNICI, OFICIRI , PODOFICIRI, STUDENTI , ITD. ITD. ITD…) BEZ RAZLIKE KOLIKO SU SKOLOVANI, DA PRSTUPE DP-SRBJA…

U DP-SRBIJA NEMA MESTA BUKONJAMA, LAZOVIMA, LOPOVIMA, LICEMERIMA , TERORISTIMA I NADRI SRBIMA…

DP-SRBIJA POKAZACE I DOKAZACE DA JE JEINI PUT SPAS SRPSTVA – SRPSKA  SLOGA – DEMOKRATSKIM PUTEM…

POBEDICEMO SVE LAZOVE, LOPOVE I PREVARANTE U KOLIKO SE ZAKUNEMO DA CE MO DOSTOJNO – NASIH DRAGIH CASNIH PREDAKA – CELOG NASEG OVOZEMALJSKOG TRENUTNO ZIVOTA :BRANITI ; VERU, PRAVDU I SLOBODU.

DOBRO DOSLI U VASU DEMOKRATSKU PARTIJU

SRBIJA

  KABINET POCASNOG PREDSEDNIKA DEMOKRATSKE PARTIJE SRBIJA

tel:06-305 825 60

Email: slobodan-radojev-mitric@hotmail.com

Adresa:

Postbus 16621

1001 RC Amsterdam

NEDERLAND

EUROPE

HIMNA DEMOKRATSKE PARTIJE SRBIJA 

NIJESI SAM!

Kad sve izgleda tu`no…

I kad su te svi napustili

U borbi za Vjeru!

Slobodu!

Pravdu!

Onda pjevaj pjesmu:

NIJESI SAM!

Nijesam Sam.

Iznad MENE je Sveotac VI[WI

Ispod MENE Svemajka GAJA!

Sdesne strane Aranan|el GABRIJEL!

Slijeva MIHAJEL!

Ispred MENE RAFAJEL

Iza MENE URAJEL!

[TA MI KO MO@E!?!

Nijesam sam!

NIJESI SAM!

Kad sve izgleda tu`no…

I kad su te svi napustili

U borbi za Vjeru!

Slobodu!

Pravdu!

Onda pjevaj pjesmu:

NIJESI SAM!

 

NIJESI SAM!

Iznad TEBE je Sveotac VI[WI

Ispod TEBE Svemajka GAJA!

Sdesne strane Aranan|el GABRIJEL!

Slijeva MIHAJEL!

Ispred  TEBE RAFAJEL

Iza  TEBE URAJEL!

[TA TI KO MO@E!?!

NIJESI SAM!

 

NIJESI SAM!

Kad sve izgleda tu`no…

I kad su VAS svi napustili

U borbi za Vjeru!

Slobodu!

Pravdu!

Onda pjevajte pjesmu:

NIJESI SAM!

NIJESTE SAMI!

Iznad VAS je Sveotac VI[WI

Ispod  VAS Svemajka GAJA!

Sdesne strane Aranan|el GABRIJEL!

Slijeva MIHAJEL!

Ispred  VAS RAFAJEL

Iza  VAS URAJEL!

[TA  VAM KO MO@E!?!

NIJESTE SAMI!

 

NIJESI SAM!

Kad sve izgleda tu`no…

I kad su NAS svi napustili

U borbi za Vjeru!

Slobodu!

Pravdu!

Onda pjevajmo pjesmu:

NIJESI SAM!

 

NIJESMO SAMI!

Iznad NAS je Sveotac VI[WI

Ispod NAS Svemajka GAJA!

Sdesne strane Aranan|el GABRIJEL!

Slijeva MIHAJEL!

Ispred NAS RAFAJEL

Iza NAS URAJEL!

[TA  NAM KO MO@E!?!

NIJESMO SAMI!

 

NIJESI SAM!

 Srpski coban: SLOBODAN PIVLJANIN – SRBIN DO GROBA

 

Advertisements
This entry was posted in Nieuws en politiek. Bookmark the permalink.

5 Responses to DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA

 1. Slobodan Radojev says:

  —– Forwarded Message —-From: BORIS D <@partijamladih.org>To: srpskaarmija@yahoo.com; srpskaarmija@yahoo.comSent: Monday, October 15, 2007 1:46:50 PMSubject: U STAVU MIRNO PRED VAMA

  U STAVU MIRNO PRED VAMA
   
  DELIM VASE STAVOVE
   
   
  BORIS D………………..
   
                            JA SAM NIKO JA SAM NISTA MENI JE SRBIJA SVE

 2. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

  Date: Thu, 7 Feb 2008 19:10:10 -0800From: dapobedisrbija@partijamladih.org
  Subject: Vase Ideje su intresantne ali ponekad kontrdiktorneTo: the.serbianarmy@hotmail.com
  Vase Ideje su intresantne ali ponekad kontrdiktorne
  Imate izvaredne analize ,koristite obilje informacija
  imate i ideologiju
   
  Pojedine vese ideje podrzavam a druge totalno osporavam
   
  privatna korespodencija treba da ostane privatna
  ukazao sam vam podrsku za pojedinem vase ideje
   
  to pismo podske odnosi se na pismo koje sam tada primio
  i ponovo vam dajem podrsku
   
  atituda da privatan psima objavljujete javno
  samo moze da dovede do toga da izgubite podrsku
   
  zmog pisma i gornjih redova prijatelji iz Makedonije su ljuti na mene
  a ljuti su bez razloga jer nisam podrzao ideje o osvajanju makedonije
  ukoliko bas zelite da me u Makedoniji proglase nepozeljnim
  ostavite pismo da stoji i dalje
   
  Generalno i neka se ljute u Makedoniji na mene
  ali ne zelim da se bezrazlozno ljute na mene

 3. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

  POMOZ BOG PARTIJO MLADIH !Nista nije teze nego ugoditi svakom a truditi se da dokazes da je demokratija jedini ispravni put..Stoga na srecu postoje na internetu mogucnosti da svak izrazi svoje misljenje i zelju bez razlike svidalo se to licno meni ili ne..Posto sam veliki protivnik bilo koje cenzure bijo bih licemer u koliko bih bilo sta cenzurisao..Ne razumem da vi vase pismo smatrate privatnim pismom.. pogotrovu jer i vi imate jenu koliko mi se cini vrlo dobru i pivlacnu politicku partiju..Nije vazno koliko sledbenika ce da me prate , vazno je da oni koji to cine onda to iz opredeljenja cine , a vuj te mi da je svaka partija; ako samo ima desetak clanova  koji su stvar razumeli i hoce ceo zivot da posvete u borbi za slobodu nase nacije i celog covecanstva u sustini veca od mnogih partija koje su imale milijone laznih sledbenika i za jednu noc su pale.. Ja cu naravno ovo vase novo pismo objaviti u istom clanku , gde sam vam kako zakljucujem nanijo stetu, nadam se da je ovo dovoljno da bi nasu dragu Makedonsku bracu osvedocili da nije greska na vama, vec na meni, kao predsedniku Demkratske Partije SRBIJA i jedo uredniku ovog internet magazina..Vasa saradnja je pozeljna,  ali u granicama vaseg shvacanja i ispoljavanja slobodne reci otvoreno i jasno..Sve ono sto vam se nesvidja u programu Demokratske Partije SRBIJA ili bilo kog Internet glasila kog ja uredjujem, vasa je duznost da to otvoreno kritikujete sa naravno dopunbski materijalo sta vi smatrate da treba uciniti, da bi se ispravilo ono sto vas tisti..Samo ovakvim putem moci ce mo povratiti slobodu… svi ostali putevi vodice kao do sada u corsokake..i uvek ce nasim prostorima vladati okupatror sa petom kolonom…Onog momenta kad covek postrane slobodan i zbaci okove iako su od cistog suvog zlata nece biti nikog ko ce nasem narodu -ali i covecanstvu u celini – pamet soliti … a dotle moramo da se borimo…   Puno toplih pozdrava Slobodan Pivljanin 

 4. Unknown says:

  Welcome to enter (wow gold) and (wow power leveling) trading site, (Rolex) are cheap, (World of Warcraft gold) credibility Very good! Quickly into the next single! Key words !

 5. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1250.entry
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1275.entry
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://srpska-armija.spaces.live.com/blog/cns!979603D395F3B99F!1468.entry
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  https://sites.google.com/site/srbskaarmija/Home/demokratska-partija-srbija 
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
   https://sites.google.com/site/theserbianarmy/Home/democratic-party-of-serbia
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://srpska-armija.spaces.live.com/blog/cns!979603D395F3B99F!1468.entry
   
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
  http://theserbianarmy.spaces.live.com/blog/cns!47B15BA320227F3!1275.entry
   
   
   
   
  DEMOCRATIC PARTY OF SERBIA
   
  DEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJA
  http://hi5.com/friend/group/2250958–DEMOCRATIC%2BPARTY%2BOF%2BSERBIA–front-html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s